Välkommen till Uppsala hemsysterskolas fond

Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond har till ändamål att främja

  - undervisning

  - utbildning

  - vetenskaplig forskning

 inom ämnesområden som berör hemvårdande verksamhet

samt närliggande områden.

 

* Medel kan sökas för kompetenshöjande verksamhet och utvecklingsarbete.